Totalentreprenad ABT 06

En totalentreprenad är när entreprenören är ansvarig för såväl projekteringen som genomförandet av arbetet. Entreprenören ansvarar inte bara för utförandet, utan även för att entreprenaden uppfyller de avtalade funktionskraven. Vid tillämpning av ABT 06 agerar leverantören totalentreprenör med uppdraget att både projektera, projektleda och utföra entreprenaden med totalansvar under byggprocessen. Totalentreprenad ABT 06: [...]