Vårdnadstvist

Ladda ner vår guide till hur du ska agera för att nå framgång i en vårdnadstvist. I guiden får du tips om fem konkreta saker som du ska göra för att förbättra dina chanser i en vårdnadstvist.

Avtal och dom om vårdnadstvist

En vårdnadstvist börjar när föräldrarna inte kan komma överens om barnen – när de inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Ofta är det efter en skilsmässa eller annan separation.

En vårdnadstvist får sitt slut genom avtal eller genom dom. Föräldrarna kan själva ingå ett avtal. De kan också vända sig till familjerätten, som är en del av socialtjänsten på kommunen, och få hjälp att ingå ett avtal. Ett sådant avtal kan sedan godkännas av familjerätten, vilket gör det bindande på samma sätt som en dom.

Om föräldrarna inte kan komma överens i familjerätten, så kan någon av dem väcka talan i tingsrätten genom att skicka in en stämningsansökan. Efter en rättegång meddelar tingsrätten en dom som gör att tvisten får sitt slut. Tingsrätten bestämmer:

  • om det ska vara gemensam vårdnad eller ensam vårdnad,
  • var barnet eller barnen ska bo och
  • hur umgänge med umgängesföräldern ska se ut.

Barnets bästa i en vårdnadstvist

När familjerätten och tingsrätten fattar beslut i en vårdnadstvist, så ska barnets bästa vara i fokus. Sådant som en domstol utgår från vid sin bedömning av barnets bästa är till exempel:

  • Risk för övergrepp
  • Barnets behov av båda föräldrarna
  • Barnets vilja
  • Kontinuitetsprincipen

När det gäller risk för övergrepp är det till exempel viktigt om det förekommit våld eller hot i hemmet. Missbruk av alkohol eller narkotika kan också påverka.

När det gäller barnets behov av båda föräldrarna så är umgängessabotage och umgängesprincipen viktig. Den innebär att om den förälder som barnet bor hos, boendeföräldern, saboterar barnets umgänge med den andra föräldern – umgängesföräldern, så borde barnet bo hos umgängesföräldern istället. Kontinuitetsprincipen innebär att barn inte bör flyttas från sin invanda miljö och talar emot detta.

Vad kan du göra?

Om du har hamnat i en vårdnadstvist är det ibland en svår balansgång. Du måste se till dina behov och samtidigt till barnets bästa. Du måste stå på dig och samtidigt samarbeta med den andra föräldern. Ladda ned vår guide för att få tips om fem konkreta saker som du ska göra om du hamnar i en vårdnadstvist.

Ladda ner vår guide!

[thrive_leads id=’5335′]

Ladda ner vår guide!

[thrive_leads id=’5349′]