När du bygger hus så ingår du ett avtal med en entreprenör som utför själva arbetet. Det finns särskilda regler i konsumenttjänstlagen som reglerar bland annat reklamationsfrister. I övrigt så är det konsumenttjänstlagen som gäller vid tvister mellan konsumenter och entreprenörer vid småhusentreprenader. För att besvara frågan om vem som har bevisbördan behöver vi alltså titta närmare på konsumenttjänstlagen.

Låt oss ta ett exempel. Om du anlitar en entreprenör för ditt husbygge, skriver på avtal och bygget sätter igång så kanske allt löper på friktionsfritt i början och du är en nöjd kund. Men så plötsligt upptäcker du något som du anser är felaktigt, något du vill reklamera. Förhoppningsvis räcker det med att du påpekar reklamationen för entreprenören, för att felet ska rättas till. Det är i regel väldigt vanligt med tvister, men de uppstår då och då. Konsumenttjänstlagen är vad som kallas för dispositiv eller tvingande. Det innebär att entreprenören inte kan ge dig sämre villkor än vad lagen föreskriver. Det är dessutom entreprenören som har bevisbördan om det uppstår en tvist.

Vad ska du tänka på om en tvist uppstår vid småhusentreprenader? Vi ska nu gå igenom lite tips för dig som råkar ut för en tvist. Följ dessa steg för att vara på den säkra sidan, om det skulle gå så långt som till en rättslig prövning.

Tvister mellan konsumenter och entreprenörer löses vanligen mellan parterna, men ibland kan det gå till den Allmänna reklamationsnämnden.

Småhusentreprenader: Tvister mellan konsumenter och entreprenörer löses vanligen mellan parterna, men ibland kan det gå till den Allmänna reklamationsnämnden.

Steg 1:Se till att dokumentera

Se till att dokumentera vad det är du inte är nöjd med och ta om möjligt foton på det utförda arbetet. Det här kan vara bra att ha framöver över då det, vid småhusentreprenader, ligger på entreprenören att exempelvis bevisa att du inte har påtalat felet inom skälig tid. Skälig tid anses vara inom 2 månader. Det finns dock en absolut gräns för att påtala fel och den är på 10 år.

Steg 2: Påtala felet för entreprenören

Det här steget är det absolut viktigaste när det gäller småhusentreprenader. Se till att påtala felet för entreprenören. Märker du minsta tecken på att entreprenören inte är överens med dig, så då till att skriftligen påtala felet. Vid en eventuell framtida rättslig prövning så kan entreprenören hävda att du inte påtalat felet och då är det viktigt att du kan påvisa att du faktiskt har gjort det. Om du hänvisar till att du gjort detta muntligen, så riskerar du ett läge där ord står mot ord. Skicka e-post eller brev skriftligen till entreprenören och var noga med att vara så specifik som möjligt när du beskriver vad det är du reklamerar.

Det finns exempel på rättsfall där entreprenören blivit befriad från skadeståndsansvar, då konsumenten inte varit specifik nog i sin reklamation. Var därför övertydlig när du beskriver vart i projektet reklamationen ligger samt vad felet är. Gör hellre för mycket än för lite.

Steg 3: Kontakta Rättsakuten

Sista steget är att kontakta en jurist, förslagsvis oss på Rättsakuten. Vi kan hjälpa dig med juridisk rådgivning, vid alla typer av småhusentreprenader, i ett tidigt skede och representera dig om det går så långt som till en rättslig prövning. Det första man gör om tvisten inte går att lösa mellan parterna, är att man tar ärendet till den Allmänna reklamationsnämnden. I ovanliga fall händer det att ärendet går hela vägen till Svea hovrätt.

Glöm inte garantibesiktningen efter 2 år

Fel som upptäcks och påtalas inom 2 år är som sagt solklara reklamationer. Tänk därför på att innan 2 år har passerat, så behöver du genomföra en så kallad garantibesiktning, där du låter en oberoende besiktningsman gå igenom huset och se så att inga fel uppstått efter det att slutbesiktningen gjorts. När två år passerat så är det mycket svårt att påtala några fel och brister.

Summering

Vid en småhusentreprenad är du som konsument skyddad av konsumenttjänstlagen. Se till att, om en tvist uppstår mellan dig och entreprenören, ha dokumenterat felet och meddelat entreprenören i skrift. För att en domstol vill att detta helst ska ha skett inom 2 månader från det att arbetet utfördes och det ska dessutom att det ska finnas bevis på att du antingen skickat e-post eller ett brev där du påtalat felet.

Om du har några frågor kring bevisbördan för småhusentreprenader eller övriga tvister som kan uppstå – kontakta oss på Rättsakuten. Vi ger dig juridisk rådgivning och är med dig hela vägen, tills du rett ut dina problem.