Vi hjälper dig med skattejuridik

Vi hjälper dig

De flesta människor och företag hamnar någon gång i en situation där de behöver juridisk hjälp eller juridisk rådgivning. Livet består av med- och motgångar och alla kan ställas inför en oförutsedd eller oväntad situation.

Den dag du behöver hjälp, är Rättsakutens skattejurister (länk: rattsakuten.se/skattejurist-i-stockholm) redo att rycka ut och hjälpa dig. Vi hjälper dig till exempel som biträde i skattemål och med rådgivning i frågor som rör inkomstskatt, mervärdesskatt, fastighetsskatt, punktskatt och arbetsgivaravgifter..

Rättsakutens kärnvärden

Vi på Rättsakuten har genom åren lärt oss att inget ärende är det andra likt och vi anpassar alltid våra tjänster efter dina behov. Vår främsta uppgift är att lyssna på dig och hitta den lösning som passar dig bäst. Det är alltid du som är huvudpersonen och det är dina juridiska problem som står i centrum.

Vi på Rättsakuten arbetar utifrån fyra grundläggande kärnvärden:

  • Skyndsamhet
  • Tillgänglighet
  • Personlig service
  • Professionalism

Detta betyder bland annat att vi behandlar ditt ärende snabbt och noggrant och att vi alltid är tillgängliga via telefon och e-post. Vi informerar alltid dig om det som händer i ditt ärende och förklarar vilka konsekvenser det får.

Hjälp i rätten

En rättegång i domstol kan vara en skrämmande och otrygg upplevelse för den som inte har någon vid sin sida. Rättsakutens skattejurister hjälper dig genom att föra din talan och genom att informera dig och förbereda dig på processens olika delar. Vi finns vid din sida under hela rättegången.

I ett skatteärende inleds processen i förvaltningsrätten oftast genom ett överklagande av Skatteverkets beslut. Därefter följer en skriftväxling då domstolen utreder målet så att det är färdigt för ett avgörande. Den huvudsakliga handläggningen i ett skatteärende är skriftlig.

Vi på Rättsakuten hjälper dig genom att gå igenom ditt fall och allt nytt som tillförs. Vi skriver de inlagor som behövs och informerar dig om det som hänt och planerar för den fortsatta processen. Du kan känna dig trygg och delaktig under hela processen.

Oftast hålls ingen muntlig förhandling i skatteärenden. I vissa fall hålls dock en muntlig förhandling på initiativ av domstolen eller en part i målet. Den muntliga förhandlingen är ett komplement till den skriftliga handläggningen och domstolens avgörande kommer att grunda sig på både den skriftliga handläggningen och det som kommer fram vid den muntliga förhandlingen.

Vi på Rättsakuten förbereder dig i god tid inför en muntlig förhandling. Vi går igenom vad som kommer att hända under den muntliga förhandlingen och vilken roll du kommer att ha. Vi lägger tillsammans upp strategier inför den muntliga förhandlingen och vi går igenom vilka frågor du kommer att få och hur du ska svara på dem.

Med Rättsakuten vid din sida behöver du inte vara nervös eller stressad inför en muntlig förhandling. Vi kommer att sitta bredvid dig under hela rättegången och oavsett vilka situationer som uppstår så är vi förberedda och vana att hantera dem.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om de olika delarna i domstolsprocessen eller om du behöver någon vid din sida i rätten eller vid förhandling.

Kontakta oss idag för konsultation