Kundavtal

Nu ska vi titta mer i detalj på hur ett kundavtal är utformat och hur du som företagare kan använda våra mallar för att snabbt och enkelt skapa ditt alldeles egna kundavtal. Kundavtalet är det mest centrala avtal som finns för de flesta företag.

Med ett kundavtal på plats kan du känna dig trygg med att dina egna villkor gäller för affärerna.

Läs igenom den här artikeln noga så att du inte missar detta fundamentala avsnitt inom juridiken som kan spela en avgörande roll för ert företags framtida tillväxt och utveckling.

Använda offert som kundavtal

Företag som säljer varor och tjänster till andra företag skickar i regel en offert. När du skickar en offer har du ett bra läge att använda just ditt kundavtal som offert. I kundavtalet finns ju allt som kunden behöver veta i själva offertstadiet.

  • Leveranstid
  • Pris
  • Betalningsvillkor
  • Transportkostnader och -villkor.
  • Garantier
  • Olika förseningsviten
  • Konfliktlösningsklausul inklusive forum och lagval.

Kunden får då ett dokument att ta ställning till. Om kunden signerar offerten, vinner ni affären, samtidigt som ni också har ett juridiskt dokument som på ett tydligt sätt dikterar villkoren för affären.

Behöver avtalet signeras?

Ett signerat kundavtal är alltid att föredra. Då finns det inget utrymme för tveksamheter. Ett avtal som skickas via mail och emottagits av kunden, kan dock också räknas som giltigt genom att kunden handlat konkluderande efter att mailet tagits emot. Att signera avtal har på senare tid blivit både enklare och smidigare. Nu finns det många bra digitala lösningar där man kan signera avtal online, utan onödiga utskrifter och krångel med att skanna dokument.

Slarva inte med att få offerten eller kundavtalet signerat av kunden. Många gånger glömmer man bort detta, då man får ett muntligt accept på en affär och tänker att avtalet spelar mindre roll. Men det är just vid snabba affärer, utan avtal, som problem kan uppstå på sikt. Kunden kanske inte var helt medveten om exakt vad han tackade ja till. Tveksamheter kan uppstå längre fram och då är det alltid en trygghet att veta att alla kunder signerat kundavtalet och att grundvillkoren är de samma för alla affärer.

När du gör affärer har du säkert märkt att enda gången en kund verkligen tjatar om att få ett avtal är i själva offertstadiet. Kunden är då nyfiken och vill framförallt se priset och villkoren. Efter att affären är gjord kan det bli problematiskt att få avtalen signerade, helt enkelt för att det inte finns samma engagemang hos kunden. Se till att smida medan järnet är varmt!

Sätt ihop kundavtalet med allmänna villkor

Allmänna villkor är en annan juridisk handling som i det i alla lägen bör vara en del av kundavtalet. I de allmänna villkoren kan man ofta få plats med det mer finstilta. Här ryms sådan information som gäller generellt för alla affärer man gör. Därför kan det vara en god idé att inkludera de allmänna villkoren som en bilaga till kundavtalet.

Om du skickar ditt kundavtal som en offert, se då till att även bifoga de allmänna villkoren. När kunden sedan signerar offerten, accepterar kunden samtidigt de allmänna villkoren. Då slipper du komma efteråt med ytterligare dokument som kunden behöver ta ställning till och signera.

Allmänna villkor kan även godkännas genom att klicka i en ruta på hemsidan, ofta obligatoriskt vid onlineköp. Detta är ett vanligt, och funktionellt sätt att få kunder att godkänna de allmänna villkoren.

I de allmänna villkoren finns det plats att reglera saker som ångerrätt och reklamationsrätt. Här bör man göra en analys av sitt eget erbjudande och se hur man vill diktera dessa villkor. Särskilt företag inom IT som säljer komplexa lösningar och löpande abonnemang bör vara noga med att ha allmänna villkor på plats. Vad händer exempelvis om en kund vill avsluta sitt abonnemang i förtid?

Köplagen är dispositiv – dra nytta av det!

Köplagen är svensk lag som reglerar köp av lös egendom. Har man inget kundavtal på plats så är det köplagen som gäller. Men köplagen är en så kallad dispositiv lag. Det innebär att det går att ersätta paragraferna i lagtexten med paragrafer i sitt eget kundavtal.

Ni som säljare av tjänster eller produkter kan alltså diktera era egna villkor i affären och på så sätt göra köplagen sekundär. Har man inte något kundavtal på plats, kan en köpare hänvisa till köplagen och hävda sin rätt den vägen.

Viktigt: Som företag kan ni skapa era egna villkor genom att modifiera köplagen via ert eget kundavtal. Missa inte den chansen!

Alla branscher ser olika ut, vilket innebär att köplagen ibland blir svår att applicera. Lgen blir väldigt generell, då den måste kunna gälla för alla typer av affärer. Det är dock stor skillnad på att köpa kontorsutrustning eller att köpa en ny traktor. Slarv med kundavtal drabbar främst näringsidkaren som erbjuder varor och tjänster. Det är kunden som köper något som har incitament att kritiskt granska hur leveransen gått till, inte du som säljer. Därför är det viktigt att man tar hänsyn till sin egen bransch och tar fram ett kundavtal anpassat efter den verklighet som man själv är verksam i.

Vad gäller vid internationell handel?

När handel bedrivs internationellt så tillämpas CISG, vilket är FN:s internationella köplag. Svensk köplag har till viss del modifierats för att anpassas till CISG, men utan något kundavtal på plats så blir det ofta att tvister hanteras lokalt. Om kunden befinner sig i USA, kommer talan att föras i det amerikanska rättsväsendet med allt vad det innebär. För att undvika trassliga situationer så är det alltså extremt viktigt att ha ett kundavtal på plats.

Använd vår gratis mall redan nu för att skapa ditt eget kundavtal!

Skapa ditt eget kundavtal med hjälp av vår mall – helt gratis!

Att ta fram ett kundavtal helt på egen hand kan vara svårt. Visst, det går att titta på konkurrenterna och försöka skapa någonting utefter det. Men all text i ett kundavtal bör vara granskat och kontrollerat av en jurist, kunnig på området.

Det ska inte finnas något utrymme för att göra egna tolkningar av kundavtalet. Ni som använder avtalet ska känna er helt trygga med att affären är gjord på era villkor. Ni ska veta vad som förväntas av er vid leverans eller utförande av uppdrag och kunden ska veta vad som väntas av honom för att affären ska genomföras.

Hos oss på Rättsakuten kan du bygga ditt eget kundavtal efter vår mall som vi erbjuder helt gratis! Fyll i formuläret nedan så får du tillgång till vår mall för kundavtal. Här får du ett korrekt och välformulerat kundavtal, skapat och framtaget av experter inom juridik och dikterade efter era villkor.

Kontakta oss idag så berättar vi mer!

Ladda ner vår mall om kundavtal här

E-postformulär - kundavtal

Ladda ner vår mall!

Fredrik Jörgensen

Jurist Fredrik Jörgensen

[email protected]
070-7756334
08-55766324