Det finns olika slags fel i en bostadsrätt och vissa brukar inte och borde inte leda till en tvist om fel i bostadsrätt. Läs nedan om vilka fel som inte borde leda till en tvist och vilka fel som ofta gör det.

Okända fel och dolda fel

En tvist om fel i bostadsrätt handlar om att köparen inte anser att bostadsrätten har de egenskaper som han eller hon kunnat förvänta sig vid avtalet. Därför är det självklart att det bara är fel som varit okända vid avtalstillfället som leder till tvister om fel i bostadsrätt.

Att felen varit okända innebär dock inte att det är fråga om dolda fel. Dolda fel är ett juridiskt begrepp som innebär att flen inte är möjliga att upptäcka vid en viss sorts undersökning. Både dolda fel och upptäckbara fel kan leda till tvist. Om allt tyder på att det inte är ett dolt fel, finns det ofta ingen anledning för köparen att ge sig in i en tvist.

Olika slags fel

Generellt talar man om tre olika slags fel, nämligen:

  • Rättsliga fel
  • Rådighetsfel
  • Faktiska fel

Faktiska fel är sådant som man först kommer att tänka på när man hör ordet ”fel”. Det är ofta fysiska fel, såsom att en vattenledning inte är tät eller att elkablar är felkopplade. Det kan också vara andra fel, såsom att bostadsrätten är mindre än vad som framgått vid köpet.

Rättsliga fel innebär att någon utomstående har anspråk på bostadsrätten på ett sätt som inte var känt vid avtalstillfället. Det kan till exempel vara att någon annan äger en del av bostadsrätten eller att någon har panträtt i bostadsrätten.

Rådighetsfel innebär att bestämmelser i olika föreskrifter eller beslut från myndigheter innebär att köparen inte kan använda bostadsrätten på det sätt som var avsett.

Dyrt eller omöjligt att åtgärda

Många faktiska fel går att åtgärda. Det går att laga en otät vattenledning och det går att koppla om elkablar. Vissa faktiska fel går dock inte att åtgärda. Det går inte att göra bostadsrätten större. Rättsliga fel och rådighetsfel går i allmänhet inte att åtgärda.

För att ett fel ska leda till en tvist måste det vara omöjligt att åtgärda eller dyrt att åtgärda. Om det går att fixa och inte kostar så mycket finns ofta ingen anledning att ge sig in i en tvist. Det finns alltid en risk att man förlorar en tvist och även med beaktande av försäkringar, så kan man räkna med att en förlorad tvist kostar upp emot 100 000 kronor.

Exempel på fel

Här är en lista på fel som ofta leder till tvist om fel i bostadsrätt:

  • Badrum. Mycket i badrummet syns inte och är därför okänt vid avtalstillfället. Det finns också speciella regler att följa som många inte känner till. Ofta är man tvungen att göra om hela badrummet för att åtgärda ett fel.
  • Elinstallationer. Liksom när det gäller badrum så är det mycket som inte syns när det gäller elinstallationerna och även elen omgärdas av speciella regler. En elektriker är också ofta ovillig att bygga vidare på något som är fel, utan måste göra omfattade nyinstallationer när något är fel.
  • Ventilation. Också när det gäller ventilation är det mycket som inte syns. Beroende på vilket fel det är så kan det vara dyrt eller svårt att åtgärda fel på ventilationen.
  • Felaktig boarea. Att bostadsrätten är mindre än vad som anges i annonsen kan ofta vara svårt att upptäcka och det går inte att åtgärda.

Kontakta Rättsakutens jurister!